Stowarzyszenie Pilotów  Wycieczek Zagranicznych "Guide" w Krakowie

ul. Batorego 2 lok.5 /parter/ 31-135 Kraków
tel./fax 12 632 86 83,   tel.kom. 602 468 101 
- Artur Davidson
NIP: 676-17- 62-181 , REGON: 003873734
e-mail: guide@xl.wp.pl    info@guide.malopolska.pl

 

 

                   


 

Biuro zarządu stowarzyszenia otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych "Guide"  w Krakowie - / skrót nazwy S.P.W.Z. "Guide" w Krakowie/ zostało zarejestrowane w marcu 1990 roku.
Grupę  inicjatywną stanowili piloci wycieczek zrzeszeni w Klubie Pilota przy PBP "Orbis" w Krakowie.
Od początku swojego istnienia podejmowaliśmy obsługę imprez w ruchu przyjazdowym i wyjazdowym których zleceniodawcą były biura podróży, agencje turystyczne, konsulaty, banki, szkoły, wyższe uczelnie i instytuty naukowe oraz zakłady pracy i osoby prywatne.

Pracowaliśmy między innymi przy obsłudze następujących wydarzeń:

- pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Młodzieży w Sierpniu 1991 r.,

- pobytów świątecznych w grudniu 1991 roku obywateli Wielkiej Brytanii,

- obsłudze turystów indywidualnych w ramach umowy z PBP "Orbis" sp. z o.o. BZTP w Warszawie w latach 1995 - 2000

- obsłudze grup młodzieży i dorosłych - Żydów z Państwa Izrael i Diaspory przyjeżdżających jako uczestnicy corocznego
   "Marszu Żywych" oraz grup Ministerstwa Edukacji Narodowej Państwa Izrael w ramach umowy 
    z C.B. International sp. z o.o. w Warszawie,

- obsłudze przewodnickiej turystów przy zwiedzaniu Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, muzeum Auschwitz-Birkenau, spływu
  na Dunajcu, Zakopanego i okolic, klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic oraz
  podróży sentymentalnych do miejsc urodzenia na terenach Galicji Wschodniej i Zachodniej.

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A C Y !